ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد
ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد

2,790,001 ریال
کد محصول : 16401
انتخاب سایز

انتخاب سایز

راهنمای سایز
تعداد:
لطفا سایز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد

کد محصول : 16401

جزئیات محصول  

ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد

تی شرت ساده آستین کوتاه مردانه

یقه گرد

دارای فرم آزاد

دارای پارچه ی طرحدار

جنس آن نخی می باشد

نحوه شستشو : آب ۳۰ درجه ۱۵ تا ۲۰ دقفیقه

کد محصول : 16401

راهنمای سایز 

توضیحات محصول

تی شرت ساده آستین کوتاه مردانه

یقه گرد

دارای فرم آزاد

دارای پارچه ی طرحدار

جنس آن نخی می باشد

نحوه شستشو : آب ۳۰ درجه ۱۵ تا ۲۰ دقفیقه

هزینه حمل

محصولات مشابه

ی شرت آستین کوتاه مردانه ژاکارد