تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده
تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده

2,290,000 ریال
کد محصول : 16525
انتخاب سایز

انتخاب سایز

راهنمای سایز
تعداد:
لطفا سایز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده

کد محصول : 16525

جزئیات محصول  

تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده

تی شرت ساده آستین کوتاه مردانه

یقه گرد

دارای فرم آزاد

دارای پارچه ی رنگرزی شده

پشت کار کمی بلندتر از جلوی آن می باشد

نحوه شستشو : آب ۳۰ درجه ۱۵ تا ۲۰ دقفیقه

کد محصول : 16525

راهنمای سایز 

توضیحات محصول

تی شرت ساده آستین کوتاه مردانه

یقه گرد

دارای فرم آزاد

دارای پارچه ی رنگرزی شده

پشت کار کمی بلندتر از جلوی آن می باشد

نحوه شستشو : آب ۳۰ درجه ۱۵ تا ۲۰ دقفیقه

هزینه حمل

محصولات مشابه

تی شرت یقه گرد سرشانه افتاده رنگرزی شده