شلوار جین دد فیت

کد محصول : 20875 کد مدل : 4080
711,200 تومان 889,000 تومان

شلوارجین  دد فیت مردانه

برش : دارای فرم آزاد در بخش ران تا زانو

دارای فرم و برش آزاد در بخش زانو تا مچ

مناسب برای : انواع استایل کژوال

افراد استایل بدنی درشت
شلوارجین  دد فیت مردانه

برش : دارای فرم آزاد در بخش ران تا زانو

دارای فرم و برش آزاد در بخش زانو تا مچ

مناسب برای : انواع استایل کژوال

افراد استایل بدنی درشت


  • چهارفصل

  • ساده

  • مردانه